Мисия

Мисията на Най-добрите е да представя каузите и идеите на хора, променящи към по-добро средата, в която живеем. В България има много качествени хора, които правят много смислени неща. Някои от тях са добили публичност, но повечето не са известни извън тесните си кръгове от приятели и познати. Моята  задача е да ги популяризирам пред все повече хора. Създавам алтернатива на негативните модели на мислене и поведение, като представям положителните примери. 

По този начин искам да  създам повече добавена публична стойност в нашето общество и, като представям добрите герои на нашето време, да направя кръгoвете от добри хора, каузи и идеи все по-широки и все по-взаимосвързани.