Георги Стоев: “Как се създава привлекателна бизнес среда?” (30.03.2017)

Георги Стоев е управляващ съдружник в Industry Watch Bulgaria и е сред водещите експерти по икономическо развитие у нас.

В този разговор обхващаме теми, които са особено важни за бъдещето: как се развива предприемаческа култура, как се създава привлекателна бизнес среда, как регионите могат да станат по-конкурентноспособни, как да реформираме образованието, за да реагира на нуждите на бизнеса, как да създадем квалифицирана работна ръка,  кои са професиите на бъдещето, как да се възползваме от предимства на високотехнологичната епоха и как да избегнем опасностите й.

Ценното е, че Георги Стоев споделя реалния опит от работата на екипа си при развитието на Тракия икономическа зона около Пловдив. Ето го целия ни разговор:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *