Градът и паметта – съдбата на паметника “1300 години България” (15.02.2015г.)

Дискусионният панел “Градът и паметта” е отговор на страстния обществен разговор за бъдещето на паметника “1300 години България”. Една непредставителна

Уроци по история или уроците на историята? За историческия подкаст на Ерик Холзи и Мартин Христов (11.01.2015г.)

Историята е дисциплина, която лесно се превръща от “научно” в “бойно поле” на нации и идеологии. Различните страни разглеждат едни и