Уроци по история или уроците на историята? За историческия подкаст на Ерик Холзи и Мартин Христов (11.01.2015г.)

Историята е дисциплина, която лесно се превръща от “научно” в “бойно поле” на нации и идеологии. Различните страни разглеждат едни и

На живо от “Работилницата”: изкуството на Антон Маринов и Евгени Димов (28.12.2014г.)

Майсторите са удивителни. Видях едни интелигентни творци, работещи тук, планиращи, мислещи за развитието на занаята и гордо вадещи българското на