Фрийлансърът и свободата (06.06.2016г.)

В България все по-често използваме думата “фрийлансър”. Това е свободният професионалист, волнонаемникът, необвързан с работодатели, който избира да работи за