Ясен Гуев за добрата репутация (26.10.2018)

След години работа в медийния бранш и след още повече години в корпоративния свят, Ясен Груев напусна последната си позиция – директор “Корпоративна политика” в “Глобул” – и започна да работи по собствени проекти. Като част от прехода между работата в голяма фирма и собствения бизнес, той издаде книгата “Reputation strategy” (вече излезе и на български под заглавието “За доброто име на фирмата”). Човек видял и чул много, знае какво е важно за добрата репутация – и в личен, и в бизнес аспект.

С Ясен Гуев говорим за:

  • какво е и какво не е репутацията в бизнеса,
  • доколко КСО е решение на репутационния проблем и къде е границата между КСО и реклама,
  • каква е ролята на личния бранд за хора, които са част и от компания,
  • как един бизнес може да комуникира с толкова много заинтересовани страни и да намира допирни точки и решения с тях,
  • а накрая дори коментираме изцепката на Валери Симеонов за “уж болните деца.”

Смятам, че това интервю ще е много полезно на всеки студент и практик в областта на мениджмънта, бизнес управлението, психологията, организационното поведение, социологията, културната антропология, а и за всеки друг любознателен зрител. Интервюто си е направо половин учебник по бизнес репутация, при това има чисто етичен фундамент – според Ясен Гуев репутацията на фирмата не е равнозначна на мисленето “дай да дадем едни пари, че да ни мислят за много добри”. Репутацията е всъщност следване на ясна стратегия и ясен морален код и – както казва Ясен Гуев – изграждането на репутацията на една фирма пред обществото започва с доброто отношение към служителите й.

И ето обратната връзка от г-жа Георгиева, редовен зрител на “Най-добрите”:

Много полезен пореден епизод от Най-добрите.

Първите 45 мин. са учебник по фирмена култура, стратегия и цели. След това става особено интересно, заради влизането в детайли и в културните особености на средата. Казано от човек, който е не само теоретик, но и с дълъг личен опит в различни нива на бизнеса. Гуев познава вертикала на структурите, което е в пъти повече от хоризонтала.

Синтез на процесите , приложим и полезен за всеки предприемач.

Естествено, и аз като човек, който от 4 години изгражда репутацията на “Най-добрите”, се радвам, че получавам такива отзиви!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *