Получаваш само един шанс!

В Moving Pictures Тери Пратчет пише следното по темите талантшанс и призвание :

‘You know what the greatest tragedy is in the whole world?’ said Ginger, not paying him the least attention. ‘It’s all the people who never find out what it is they really want to do or what it is they’re really good at. It’s all the sons who become blacksmiths because their fathers were blacksmiths. It’s all the people who could be really fantastic flute players who grow old and die without ever seeing a musical instrument, so they become bad ploughmen instead. It’s all the people with talents who never even find out. Maybe they are never born in a time when it is possible to find out.’ 

You just get one chance, she said. You live for maybe seventy years, and if you’re lucky you get one chance. Think of all the natural skiers who are born in deserts. Think of all the genius blacksmiths who were born hundreds of years before anyone invented the horse. All the skills that are never used. All the wasted chances. 

И на български:

‘Знаеш ли коя е най-голямата трагедия в целия свят?’ каза Джинджър, без да му обръща ни най-малко внимание. ‘Това са всички хора, които никога няма да открият какво наистина искат да правят или в какво са наистина добри. Това са всички синове, които стават ковачи, защото бащите им са били ковачи. Това са всички хора, които биха могли да бъдат наистина фантастични флейтисти, но които остаряват и умират, без изобщо да са видели музикален инструмент, така че стават лоши орачи. Това са всички хора с таланти, които никога няма да открият. Може би не са били родени в момент, когато е било възможно да ги открият.’

Получаваш само един шанс, каза тя. Ще живееш може би седемдесет години, и ако си късметлия, получаваш един шанс. Помисли за всички родени скиори, които са се родили в пустини. Помисли за всички гениални ковачи, родени стотици години преди някой да е изобретил коня. За всички умения, които никога не са използвани. За всички пропилени шансове. 

А оттук мисълта ми ме пренесе към историята на бедното момче Уилям Тачър от филма “Като рицарите”, което се осмели да промени съдбата си и стана рицар.

Не пропускайте момента да грабнете шанса си! Изследвайте за какво мечтаете, какво обичате да правите, кои са талантите ви, кое е вашето призвание и на какви каузи искате да отдадете живота си. Промяната може да се случи! Нашите гости са доказателството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *